Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εξακολούθηση κινητοποιήσεων μέχρι 20.10.2012

0

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου στη σημερινή (4.10.2012, ώρα 11.00) έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της, εμμένοντας στην προηγούμενη (12.9.2012) απόφασή της, αποφάσισε να εξακολουθήσει να αντιδρά μέχρι και τις 20.10.2012 κατά των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών μέτρων σε βάρος των δικαστών, με τις εξής κινήσεις:

1. Διακοπή των δημόσιων συνεδριάσεων μετά τις 10:30 π.μ..
 
2. Μη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.
 
3. Μη έκδοση πράξεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.
 
4. Μη συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
 
Τέλος, εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες.