Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Η νέα μας σύμβαση με το Νοσοκομείο “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

0

Πληροφορούμε τα μέλη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπογράφηκε νέα (ετήσιας διάρκειας) σύμβαση με το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ  ΝΤΥΝΑΝ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση αυτή, η  ανώτατη δωρεάν ετήσια δαπάνη νοσηλείας για  κάθε ασφαλισμένο μέλος ανέρχεται σε 17.000 ευρώ, αντί του ποσού των  20.000 ευρώ που οριζόταν στις προηγούμενες συμβάσεις, ενώ οι λοιποί όροι παραμένουν ίδιοι.  Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την κάρτα νοσηλείας πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 24.6.2011 το ποσό των 300 ευρώ για κάθε ασφαλιζόμενο μέλος στον ακόλουθο λογαριασμό :

Τράπεζα ALPHA BANK

Αρ. Υποκαταστήματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (206)

Αρ. Λογαριασμού 206 00 2320 000139

Επωνυμία Δικαιούχου : ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

 

Επισημαίνεται ότι κάθε ασφαλιζόμενο μέλος που θα καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο λογαριασμό αυτό θα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις ΕΔΕΣ και το ονοματεπώνυμό του.

Για παράδειγμα: ΕΔΕΣ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταθέσεις των μελών πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι 24.6.2011.

Σχόλια