Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

0

Στις εκλογές της 4.4.2012 ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Δέσποινα Κωνσταντάρα-Καββαδία, Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Παππίδας, Γενικός Γραμματέας, Ελένη Νικολάου, Ταμίας και Γεώργιος Παπαϊσιδώρου, Μέλος.

 

Σχόλια