Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: ΝΕΟ! Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης για το μισθολόγιο και υπηρεσιακά θέματα

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ισόγειο), με θέματα συζήτησης:

  • Εξελίξεις σχετικά με το μισθολόγιο
  • Υπηρεσιακά θέματα Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου (νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.)

 

Επισημαίνεται, δεδομένης της σοβαρότητας των θεμάτων, ότι για την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία 66 τουλάχιστον μελών (άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Ένωσης).

Σχόλια