Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: ΝΕΟ! Επιβεβαίωση καταβολής της τελευταίας δόσης των αναδρομικών του 2008 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής

0

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Σχόλια