Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελεγκτικό συνέδριο, 16ο Επιστημονικό συμπόσιο, Νέα πρόσκληση για εισηγήσεις

0

Όπως γνωρίζετε, το Ελεγκτικό Συνέδριο, διοργανώνει κατ’ έτος, από κοινού με τον Τομέα Νομικής Επιστήμης του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε συνεργασία με τον εκάστοτε τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο, διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο, σε κρίσιμα νομικά θέματα, που απασχολούν το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και τη νομική επιστήμη γενικότερα.
Το 16ο Επιστημονικό Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, με θέμα: «Τριάντα χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και θα είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, ιδρυτή του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους δικαστικούς λειτουργούς που επιθυμούν να είναι εισηγητές στο ανωτέρω Επιστημονικό Συμπόσιο να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους αυτή τηλεφωνικά ή γραπτά μέχρι 30-7-2011 στον Εισηγητή κ. Αντώνιο Φρούντα (τηλ.: 6976513512, e-mail: antonisfroudas@yahoo.com), ο οποίος είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Σχόλια