Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πέμπτη 4.10.2012, ώρα 11.00: Έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίασή του (1.10.2012, ώρα 13.00) αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης την Πέμπτη 4.10.2012, ώρα 11.00, προκειμένου να επανακαθορίσουμε τη στάση μας ενόψει των περικοπών των αποδοχών μας.

Η κρισιμότητα του θέματος επιβάλλει τη συμμετοχή όλων των μελών.