Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου:

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, στη σημερινή του (19.10.2011, ώρα 12.30) συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την εξακολούθηση μέχρι και τις 31.10.2012 των κινήσεων αντίδρασης που ήδη έχουν αναληφθεί κατά των δρομολογούμενων σε βάρος των Δικαστών και της Δικαιοσύνης μέτρων.