Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ: Απόψεις του ΔΣ της Ένωσης επί του σ/ν «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης»

0

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρεί ότι το ανωτέρω σχέδιο νόμου (σ/ν) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης», το οποίο μάς απεστάλη ηλεκτρονικά στις 21.9.2010, κινείται προς απολύτως σωστή κατεύθυνση.

Οι ρυθμίσεις του σ/ν για το Συμβούλιο της Επικρατείας και για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια –σύνθεση των προτάσεων της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρακτικό 4/2010) και της ειδικής νομοπαρασκευα-στικής επιτροπής υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κ. Μενουδάκου– συνιστούν την πλέον δραστική και συστηματική δέσμη μέτρων των τελευταίων ετών για την απονομή ταχείας και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.

Παρακαλούμε σε περίπτωση τροποποιήσεων του αποσταλέντος σχεδίου, να ενημερωθούμε, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Με τιμή,

Η Πρόεδρος
Αγγελική Θεοφιλοπούλου
Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Τσούκας
Πάρεδρος ΣτΕ
 

Σχόλια