Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Σ.τ.Ε. Χ. Παπανικολάου στην τακτική Γ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στις 12.3.2011

0

Εν μέσω διάδοσης συγκεχυμένων πληροφοριών, δημοσιευμάτων και μελετών που ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών σε ιδιώτες με περίεργη αδιαφορία για την ιδιαίτερη κατά το Σύνταγμα θέση των δικαστικών, θεωρούμε αυτονόητο ότι η πολιτεία θα πράξει εκείνα που πρέπει να πράξει και θα αποφύγει όσα πρέπει να αποφύγει προκειμένου να διασφαλιστεί η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και η ουσιαστική ισοτιμία των φορέων των τριών Λειτουργιών του Κράτους.
Για τον λόγο αυτό, αλλά και προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας συμφωνεί με τις υπόλοιπες ενώσεις ότι πρέπει να καταργηθεί η αμφίβολης συνταγματικότητας διάταξη, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο δικαστικοί λειτουργοί εντάσσονται στο ΙΚΑ και να ιδρυθεί Ασφαλιστικός Φορέας Κρατικών Λειτουργών, συμφωνεί ότι πρέπει να διατηρηθεί το ειδικό μισθολόγιο και να κατοχυρωθούν οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών στο επίπεδο που αρμόζει και συμφωνεί ότι πρέπει να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων στην πολιτική δικαιοσύνη. Για όλα αυτά αλλά και για όσα ζητήματα θα ανακύψουν σύντομα ή αργότερα, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συμπαραταχθεί εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
Για εμάς η Ένωση Διοικητικών Δικαστών είναι αδελφή ένωση. Δεν γνωρίζω ποιό ακριβώς θα είναι το μέλλον της διοικητικής δικαιοσύνης, πιστεύω όμως ότι οι διοικητικοί δικαστές και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας πρέπει να θεωρήσουν από κοινού το μέλλον αυτό, με έρεισμα τη θεμελιώδη αντίληψη ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει για εμάς αλλά για εκείνους που προσφεύγουν σε αυτήν.

Σχόλια