Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας: Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού της 18ης.10.2011

0

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, στις 18.10.2011, σχετικά με τους Έλληνες δικαστικούς λειτουργούς, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι Έλληνες δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων της Πολιτείας, με ιδιαίτερα αυξημένο αίσθημα ευθύνης, εν όψει και των κρίσιμων περιστάσεων για το μέλλον της Χώρας. Η δημόσια κριτική, ιδίως εκ μέρους των ανώτατων οργάνων της πολιτικής εξουσίας, πρέπει, όταν αφορά τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, να λαμβάνει υπόψη τον κεντρικό θεσμικό τους ρόλο για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και τις ιδιαίτερες δυσκολίες υπό τις οποίες οι δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν το έργο τους, για τις οποίες είναι ενήμερη η εκτελεστική εξουσία.

Εξ άλλου, οι Έλληνες δικαστικοί λειτουργοί έχουν υποστεί, συγκριτικά με όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις μεγαλύτερες μειώσεις των καθαρών αποδοχών τους, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 40% περίπου, γεγονός το οποίο έχει επισημανθεί, με συγκεκριμένα στοιχεία, προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Σχόλια