Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας: Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ

0

Με αφορμή δημοσιεύματα, στα οποία γίνεται αναφορά σε πρόσφατη δημοσίευση δύο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί πειθαρχικών διαφορών δημοσίων υπαλλήλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει σκόπιμο να επισημάνει τα εξής: Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση πειθαρχικών διαδικασιών – και πάντως όχι στο βαθμό που πεπλανημένα δίνεται η εντύπωση ότι οφείλεται στη δικαστική εκκρεμότητα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας – εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο παθογενειών που έχουν τις ρίζες τους στη νομοθετική και διοικητική δράση, με συνέπεια η δικαστική λειτουργία, με σημαντικότατες ελλείψεις σε υποστηρικτικές δομές, να ευρίσκεται αντιμέτωπη με έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων. Υπό τις αντίξοες αυτές συνθήκες, το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι δικαστές του, στα πλαίσια των καθηκόντων που τους αναθέτει το Σύνταγμα και με υψηλή συναίσθηση της σημασίας του δικαιοδοτικού τους έργου για τη ζωή των πολιτών, αποφαίνονται καθημερινά επί μεγάλου αριθμού τέτοιων διοικητικών διαφορών, με σκοπό να διαφυλάξουν το κράτος δικαίου σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονται έντονα. Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αναγκαίο να εξασφαλίζονται οι όροι εκείνοι που συντελούν στη νηφάλια και αμερόληπτη δικαστική κρίση, πέρα από πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς και εύκολα συμπεράσματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γράβαρης
Σύμβουλος Επικρατείας

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Γκέρτσος
Εισηγητής Συμβουλίου Επικρατείας

Σχόλια