Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

0

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφάσισε την επίσπευση της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 ώρα 09.30 (αντί για την αρχικώς προσδιορισθείσα χρονολογία της 10ης  Δεκεμβρίου 2011,

 με θέματα :
 
·         Ενημέρωση επί των δεδομένων που προέκυψαν μετά την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Οκτωβρίου 2011
·         Σεβασμός της Συνταγματικής μας θέσης
·         Συνεχής υποβάθμισή μας
·          Ένταξη μας στο ΙΚΑ
·         Οικονομική μεταχείριση μας
·         Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης
·         Συνθήκες απονομής της
·         Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων και αύξηση τους στο αναγκαίο μέτρο
·         Δικαστικές διακοπές
·         Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
·         Εισαγωγή νέων τεχνολογιών
 
Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί  στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών .
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη .

Σχόλια