Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Παράσταση σε συμβόλαια

0

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
 
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, που δεχόμαστε από Συναδέλφους θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.7 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), η διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954, περί υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις , όπως αυτή ισχύει,  δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου  ή υποθηκοφύλακα.
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου                            Γεώργιος Μανωλίδης
        Αρεοπαγίτης                                            Πρόεδρος Εφετών

 

Σχόλια