Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ανακοίνωση για διευκρινίσεις για διακοπές συνεδριάσεων

0

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με το αριθ. πρωτοκ. 106/ 15-10-2011 έγγραφό μας, διευκρινίζαμε ότι κατά τη διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων , που αποφασίστηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/2011 , θα εκδικάζονται όλες οι επείγουσες υποθέσεις , όπως σε αυτό αναφέρονται .
  
Παρακαλούμε, όπως θεωρείτε επείγουσες και τις υποθέσεις με διαδίκους που προσέρχονται στο Δικαστήριό σας από το εξωτερικό ή από απομακρυσμένα μέρη της Χώρας, καθώς και αυτές που εκδικάζονται από τα μεταβατικά δικαστήρια .
 

 

Σχόλια