Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Δελτίο τύπου για τη συνάντηση με την τρόϊκα

0

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρόεδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ε. Νικόπουλου, μη προγραμματισμένη συνάντηση με κλιμάκιο εκπροσώπων της Τρόικα στην Αθήνα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Αθανασίου ,ο Αν. Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου.
Κατά τη συνάντηση, από τους Δικαστικούς Λειτουργούς που μετείχαν αναπτύχθηκε:

1)Το θεσμικό πλαίσιο της Δικαστικής Λειτουργίας, με την επισήμανση των συνταγματικών διατάξεων που κατοχυρώνουν την διάκριση και ισοτιμία των τριών Λειτουργιών και την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών.
2)Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων και καθορίζει τις συνθήκες εργασίας μας.
3)Τα στατιστικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η τεράστια δικαστηριακή ύλη που ετησίως εισάγεται στα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια ,ο μεγάλος αριθμός των εκδιδομένων  αποφάσεων ανά  Δικαστή ετησίως και το υψηλό επίπεδο δικαιοδοτικού έργου που παράγεται.
4)Ο ρόλος και η σημασία  της αιτιολογίας των Δικαστικών αποφάσεων αλλά ταυτόχρονα και η επίδραση του παράγοντα αυτού στον πραγματικό χρόνο έκδοσης τους.
5)Το ζήτημα της μη πλήρωσης αλλά και μείωσης των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών στα Δικαστήρια του πρώτου βαθμού.
6)Το ζήτημα της μη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων. .
7)Το ζήτημα της μείωσης κατά 38,5% των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και των πολύ  σημαντικών μειώσεων του εισοδήματος των Δικαστικών Υπαλλήλων και των ατομικών και κοινωνικών συνεπειών που έχουν προκαλέσει.
8)Το αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τη διαίρεση των μεγαλύτερων Δικαστηρίων της Χώρας σε μικρότερες περιφέρειες.          .
9) η ανάγκη εισαγωγής νέων τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την πρόσληψη  εξειδικευμένου για την εξυπηρέτηση των νέων εφαρμογών.
   Στη συζήτηση που διεξήχθη μας δόθηκε μια ακόμα φορά η ευκαιρία να εκθέσουμε σε διεθνή όργανα (όπως πρόσφατα συνέβη με την συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της IAJ-UIM( Διεθνούς Ένωσης Δικαστών)  στην Κωνσταντινούπολη) το μέγεθος και την ποιότητα του έργου που παράγει ο Έλληνας  Δικαστικός Λειτουργός.
 

Σχόλια