Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπου Αθανασίου

0

   Με αφορμή την άρνηση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθουν προς «ακρόαση» στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής , ο Πρόεδρος της ΕΔΕ δήλωσε τα ακόλουθα :
   Οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας είναι, κατά το Σύνταγμα , ισότιμοι και ισόκυροι με τον Πρόεδρο της Βουλής .
   Συνεπώς, ορθώς ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να παραστούν κατά τη συνεδρίαση αυτής , για δυο κυρίως λόγους .
   Πρώτον , διότι τη Βουλή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της , τη δε Δικαιοσύνη οι Πρόεδροι των ανωτάτων Δικαστηρίων και , επομένως , την πρόσκληση έπρεπε να απευθύνει ο Πρόεδρος της Βουλής  και στα πλαίσια της αμοιβαιότητας να ανταποδώσει την επίσκεψη ,και
  Δεύτερον , διότι η έγγραφη πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου , κατά το ύφος και το περιεχόμενο , ενείχε εξουσιαστική  διάθεση.   
 

Σχόλια