Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Ανακοίνωση της 30ης Ιανουαρίου 2016

0

Με  αφορμή  την από 29.1.12015 ανακοίνωση του ΔΣ  της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  στην  οποία  γίνεται λόγος ότι ουδέποτε τους προτάθηκε η συμμετοχή τους στην  ανοικτή συζήτηση  των δικαστικών ενώσεων για το Ασφαλιστικό, ενημερώνουμε ότι το θέμα  συζητήθηκε μεταξύ  όλων των προέδρων  των δικαστικών ενώσεων, μεταξύ των οποίων  και  η  κ. Μ. Στενιώτη, η οποία ενημερώθηκε από την Ένωση μας, αφενός μεν με τηλεφωνική επικοινωνία, πριν  από  10 και πλέον  μέρες,  κατά την οποία επιφυλάχθηκε  να  απαντήσει αφού προηγουμένως  το θέσει υπόψη του  ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αφετέρου δε  και σε μεταγένεστερο  χρόνο  με τηλεφωνικό μήνυμα στο οποίο δεν απάντησε.

                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ

Σχόλια