Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αποφάσεις ΑΔΣΔΔ

0

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε τα εξής:

Οι προαγωγές δικαστικών λειτουργών σε θέσεις Συμβούλων της Επικρατείας αναβλήθηκε.

Α) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Εφετών Δ.Δ.:
1) Αλεξοπούλου Ελένη από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
2) Παπαγεωργίου Ευσταθία από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Β) Προήχθησαν στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Δ.Δ. και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.:
1) Ζούκα-Κολυβοδιάκου Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
2) Ασημακόπουλος Θεόδωρος στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
3) Χαρμπίλα-Κώτσου Χάϊδω στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.

Γ) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.:
1) Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
2) Γιαννούλη Στεφανία από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
3) Ιατρού Ελένη από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
4) Γαλάνη Δήμητρα από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
5) Περσελή-Μανιαβού Μαρία από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
6) Πέρου Άννα από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
7) Παπαχαραλάμπους-Δασκαλάκη Μαρία από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.
8) Καπνιάρης Ιωάννης από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας.

Δ) Προήχθησαν στο βαθμό του Εφέτη Δ.Δ. οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Δ.Δ.:
1) Δάσκα Ειρήνη
2) Θεοφανίδου-Γκρίλια Δήμητρα
3) Σούρμπη Κωνσταντίνα
4) Παλαιολόγου Φωτεινή
5) Κεχρή Αθανασία
6) Ρουπακιώτη-Μπέτσου Λεονώρα
7) Καραδήμου Αλεξάνδρα-Ευφροσύνη
8) Κέκη Χαρίκλεια
9) Τσαγκαροπούλου Ελένη
10) Αποστόλου Αριστείδης
11) Τασούλα Κυριακούλα
12) Σιδερής Ευστράτιος
13) Σταυρίδου Αικατερίνη
14) Παπαγεωργίου-Τζουρά Ιωάννα
15) Κοσκερίδου Δήμητρα
16) Σαμουρέλη Αθανασία
17) Μωϋσίδης Βλαδίμηρος
18) Τσεβάς Παναγιώτης
19) Ασημάκης Πέτρος
20) Ασημακόπουλος Αθανάσιος
21) Σταυριανίδης Νικόλαος
22) Ψωμά Παρασκευή

Οι τοποθετήσεις των Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ. που προάχθηκαν σε Εφέτες Δ.Δ. καθώς και τα υπόλοιπα θέματα του Α.Δ.Σ.Δ.Δ. αναβλήθηκαν για την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011.

Σχόλια