Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 2011

0

Για το ΔΣ :
1) Θ.Λειβαδίτη 283 ψήφοι, 2) Κ.Ζουρνατζής 277 ψήφοι, 3) Π.Δανιάς 252 ψήφοι, 4) Ν.Πανταζής 243 ψήφοι, 5) Γ.Φαλτσέτος 222 ψήφοι, 6) Β.Χριστοφίλης 187 ψήφοι, 7) Ελ.Αυγούστη 186 ψήφοι και 8) Κ.Κωνσταντινίδης 150 ψήφοι.
Για το ΔΣ εκλέγονται οι : 1) Θ.Λειβαδίτη, 2) Κ.Ζουρνατζής, 3) Π.Δανιάς, 4) Ν.Πανταζής, 5)Γ.Φαλτσέτος, 6) Β.Χριστοφίλης και 7) Ελ.Αυγούστη.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή :
1) Ηλ.Σαπουνάς 123 ψήφοι, 2) Γ.Κολοκυθά 122 ψήφοι και 3) Ιω.Καλαμάρας 89 ψήφοι.

 

Σχόλια