Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Δραστηριότητες ομάδων εργασίας της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών

0

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών, για το ερχόμενο φθινόπωρο του έτους 2011.

1. Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Δικαίου του Περιβάλλοντος: Θα λάβει χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει και σε συνέδριο με τίτλο «Διοικητικά Δικαστήρια στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διοίκησης». Δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κατ’ άτομο, αλλά η Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών μας δηλώνει ότι διαθέτει 3.000 Ευρώ και θα τα διαθέσει, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν (Επομένως, μέρος μόνο των εξόδων μετάβασης και διαμονής θα καλυφθεί). Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει σχετική δήλωση στα γραφεία της Ένωσής μας μέχρι τις 24 Αυγούστου 2011, στις 12.00 μ.μ. το αργότερο. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η εγγραφή στην ομάδα εργασίας του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Θα επιλεγούν μέχρι δύο (2) συνάδελφοι.

2. Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Φορολογικού Δικαίου: Θα λάβει χώρα στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2011. Κάθε σύνεδρος θα χρηματοδοτηθεί για τα έξοδα μετάβασης και διαμονής, έως του ποσού των 200 Ευρώ από την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Προϋποθέσεις συμμετοχής και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως στην υπ. αριθ. 1. Θα επιλεγούν μέχρι δύο (2) συνάδελφοι.

3. Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Ανεξαρτησία και Αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης»: Θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2011. Μέχρι 15 σύνεδροι (συνολικά, από όλες τις Χώρες) θα φιλοξενηθούν δωρεάν, με έξοδα της ΝΙΜ (Ρουμανική Σχολή Δικαστών) και σε 15 συνέδρους θα καταβληθούν 100 Ευρώ για έξοδα από την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Προϋποθέσεις συμμετοχής και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως στην υπ. αριθ. 1. Θα επιλεγούν μέχρι δύο (2) συνάδελφοι.

4. Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Άσυλο και Μετανάστευση»: Θα λάβει χώρα στη λίμνη Μπλέντ της Σλοβενίας στις 7-9-2011. Δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση. Προϋποθέσεις συμμετοχής και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως στην υπ. αριθ. 1. Θα επιλεγούν μέχρι δύο (2) συνάδελφοι.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Δανιά, Πρωτοδίκη Δ.Δ., στο τηλ. 210-9708631 ή στο 6932472619.

Σχόλια