Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Συνεδρίαση του ΑΔΣΔΔ στις 07.07.2011

0

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                 Αθήνα 27-6-2011
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1ο Τμήμα Γραμματείας
Τηλέφωνο: 210 – 6962372
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1)Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2011 αποφάσισε τα εξής:
α) Όρισε Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην Εθική Σχολή Δικαστών την Πρόεδρο Εφετών ΔΔ Μαρίτσα Βασιλειάδου
β) Χορήγησε εκπαιδευτική άδεια στην ημεδαπή στον Πρωτοδίκη ΔΔ Παναγιώτη Βαζιντάρη και
γ) Χορήγησε επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πάρεδρο ΔΔ Σωρηρία Φουντουκοπούλου

Ανέβαλε την εξέταση του ερωτήματος για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στην αλλοδαπή

2) Το Α.Δ.Σ.Δ.Δ. θα συνεδριάσει στις 7 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 με θέματα:

α) Πλήρωση θέσεων Συμβούλων της Επικρατείας με προαγωγή Διοικητικών Δικαστών

β) Μεταθέσεις, προαγωγές – τοποθετήσεις Διοικητικών Δικαστών
Εισηγητής ο κ. Ν. Ρόζος και βοηθός εισηγητή η κ. Μ. Γκάνα

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν πρωτοκοληθεί στο Υπουργειο Δικαιοσύνης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011.

Σχόλια