Ένωση Εισαγγελέων: Ανακοίνωση – Εκδίκαση προσφυγών συναδέλφων κατά πράξεων περικοπής αποδοχών.

0

Σας ενημερώνουμε ότι την 17-4-2013 συζητήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προσφυγές συναδέλφων κατά Πράξεων Περικοπής Αποδοχών, λόγω αποχής τους στις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων στα οποία υπηρετούσαν, στο πλαίσιο των σχετικών κινητοποιήσεων του Κλάδου.
Η Ένωση Εισαγγελέων στήριξε τους προσφεύγοντες συναδέλφους, ως μάρτυρας κατέθεσε δε υπέρ τους ο Πρόεδρος της Ένωσής μας.
Οι προσφυγές έγιναν δεκτές και δεν θα υπάρξει περικοπή των αποδοχών των συναδέλφων.

                          Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                  Ο Πρόεδρος                                 O Γεν. Γραμματέας

  Ρούσσος-Εμμανουήλ  Παπαδάκης           Δημήτριος Ζημιανίτης
    Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου           Εισαγγελέας Πρωτοδικών                                               
 

Σχόλια