Ένωση Εισαγγελέων: Ανακοίνωση για το έγγραφο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων

0

Με αφορμή την αποστολή προς τους Προϊσταμένους όλων των Εισαγγελιών του υπΆ αριθμ. πρωτ. ΕΠ 544/1-10-12 εγγράφου του Προέδρου του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων, με το οποίο ζητήθηκε η παροχή πληροφοριών για τις υποθέσεις που αναβλήθηκαν λόγω της συμμετοχής των δικαστών και εισαγγελέων της έδρας στις διακοπές των συνεδριάσεων και για τα στοιχεία των ως άνω εισαγγελέων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η σχεδόν καθολική συμμετοχή των εισαγγελέων όλων των δικαστηρίων της χώρας στις διακοπές συνεδριάσεων, αλλά και στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις, που αποφασίστηκαν ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος της 16ης Σεπτεμβρίου 2012, εκφράζει την βούληση των μελών της Ένωσής μας να αντιδράσουν έντονα, αλλά και με αποφασιστικότητα και σθένος στην επιχειρούμενη από την εκτελεστική εξουσία περαιτέρω θεσμική και οικονομική υποβάθμιση των λειτουργών της δικαιοσύνης.

Κατόπιν αυτών, δε νοείται νομικά αλλά και ουσιαστικά, να αποδοθούν ευθύνες στο σύνολο σχεδόν των Ελλήνων εισαγγελέων για την συμμετοχή τους στις δράσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, στις οποίες, ως μέλη της, έχουμε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση.   

Είναι αυτονόητο ότι οι ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για την συνέχιση των κινητοποιήσεών μας μέχρι την 20-10-2012, παραμένουν σε ισχύ.  

 

                     Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

   

         Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας

    Δημήτριος Μητρουλιάς                       Ελένη Σκεπαρνιά

     Αντεισαγγελέας Εφετών                  Αντεισαγγελέας Εφετών