Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Ανακοίνωση διεξαγωγής Αρχαιρεσιών για το νέο Δ.Σ.

0

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μας, θα διεξαχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.
 
        Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλοντας και το ποσό των 50 ευρώ στο Ταμείο της Ένωσης.
 
       Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην περιφέρεια, μπορούν να καταθέσουν το ποσό αυτό (50 ευρώ) στον υπ’ αριθμ. 007 01016172 56 ειδικό λογαριασμό της Ένωσης, που διατηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  και το αντίγραφο αυτής της κατάθεσης να αποστέλλεται μαζί με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο FAX  210 8254211   –  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του καταστατικού – μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη.
              Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε,