Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και πρόσκληση για συνάντηση

0

Ενόψει της γνωστοποίησης στις Δικαστικές Ενώσεις του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας »:

      Α) Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις με τις οποίες τροποποιείται ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων   είναι ιδιαίτερα   δυσμενείς   για   την  υπηρεσιακή  μας   κατάσταση  και  ιδίως  αυτές  που  αφορούν  τις  προαγωγές, τις μεταθέσεις και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης, όπως περικοπή μισθού, στέρηση διακοπών, αυτεπάγγελτες μεταθέσεις κλπ. Το ως άνω σχέδιο νόμου είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα  της  Ένωσης  Εισαγγελέων  Ελλάδος:    « enosieisaggeleon.gr ».

      Β) Σας καλούμε την Τετάρτη 21-12-2011 και ώρα 15.00 στο Κτίριο 13 (στο Αμφιθέατρο του πρώτου ορόφου) της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, σε συνάντηση για τα θέματα του εν λόγω Σχεδίου Νόμου και για τις προτάσεις μας  επ’ αυτού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

                     Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.