Επιδότηση φοίτησης υπαλλήλων φυλακών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

0

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι­στημίου για το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ), στο οποίο προβλέπεται ετησίως η φοίτηση είκοσι (20) υπαλλήλων ΔΕ των φυλακών.  Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι υπάλληλοι, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, να σπουδάζουν σ’ ένα συναφές με την εργασία τους γνωστικό αντικείμενο.

Για το σκοπό αυτό, εξάλλου, ήδη προωθείται διάταξη νόμου (άρθρο 30 παρ. 1 του ΣχΝ για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης), για τη μερική χρηματοδότηση (κατά 50%) της φοίτησης, ετησίως είκοσι (20) υπαλλήλων φυλακών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα στο πλαίσιο συμφωνίας – συνεργασίας, πρόκειται να ενταχθεί στο όγδοο (8ο) εξάμηνο του ως άνω προγράμματος σπουδών ειδική θεματική για την αντεγκληματική και σωφρονιστική πολιτική.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη σωφρονιστική πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών, την υποστήριξή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που αυτό επιτελεί.

Σχόλια