Επιστολή ΔΣΑ για την απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια με τα προγράμματα ΕΣΠΑ

0

Ο Δ.Σ.Α. απέναντι στο μείζον ζήτημα της αδυναμίας χρηματοδότησης του θεσμού της άσκησης στα Δικαστήρια, μετά τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της μεταφοράς από τον Ιούλιο του 2014 των σχετικών κονδυλίων από τα οποία χρηματοδοτείτο μέχρι σήμερα το ΕΣΠΑ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, επιθυμεί να εκφράσει τις κάτωθι απόψεις του : 

  1. Ο Δ.Σ.Α. ήταν από τους πρωτεργάτες της θέσπισης της νομοθετικής δυνατότητας άσκησης ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια της χώρας, θεσμό που με ιδιαίτερη επιτυχία έχει εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρώπη.
  2. Η άσκηση στα Δικαστήρια πέραν της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την πρακτική εξειδίκευση των αποφοίτων των Νομικών Σχολών, προσφέρει καταλυτική αρωγή στο έργο των Γραμματειών των Δικαστηρίων.
  3. Η απασχόληση αυτή δεν δημιουργεί επαχθή οικονομικά βάρη ενόψει της ιδιαίτερα χαμηλής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ασκούμενοι δικηγόροι.
  4. Η επιλογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης να χρηματοδοτεί τη συγκεκριμένη πάγια λειτουργία του θεσμού μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αποτέλεσε μια πρόσκαιρη  λύση, για την οποία ο Δ.Σ.Α., στο μέτρο που εξυπηρέτησε την άμεση χρηματοδότηση του θεσμού, δεν μπορούσε να έχει αντίρρηση.

Η μεταφορά όμως της αρμοδιότητος διαχείρισης του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, ανεξαρτήτως της σκοπιμότητος της άνω κυβερνητικής απόφασης, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την άρση της χρηματοδότησης του θεσμού, καθώς δεν εξαρτήθηκε η θέσπισή του από την υπαγωγή του σε ΕΣΠΑ ή σε όποιο άλλο μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήθελε επιλεγεί. Και αυτό διότι αποτελεί στοιχειώδη δέσμευση μιας ευνομούμενης πολιτείας, μέλους της Ε.Ε. να χρηματοδοτεί ανάλογους πρωτοποριακούς θεσμού που συμβάλλουν στην προαγωγή του ουσιαστικού έργου της Δικαιοσύνης.

Ο Δ.Σ.Α.  μέχρι την πάγια επίλυση του ζητήματος μέσω της ένταξης της χρηματοδότησης του θεσμού στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να βρεθεί άμεση επίλυση του προβλήματος μέσω της επανένταξης της χρηματοδότησης του θεσμού από το ΕΣΠΑ, έστω κι αν αυτή η απόφαση μεταβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας.

Σχόλια