ΕΝΔΕ: Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

 

                                                                                           
                                                                                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
 Αθήνα 5 Nοεμβρίου 2013
                                                                             Αρ. Πρωτ. 131
                                                                                    Προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
                                                                                    κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
             κ. Υπουργέ,
 
              Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την προώθηση και ψήφιση της διάταξης, (της οποίας αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) και με την οποία τροποποιείται η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθ. 94 § 1 Ν. 4055/2012, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας «για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές & μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο & Ιανουάριο….. Ειδικώς για την πλήρωση των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2013». Η τροποποίηση της ως άνω διάταξης του αρθ. 94 του Ν. 4055/2012, απετέλεσε συνεχές αίτημα της Ένωσης, αμέσως μετά τη θεσμοθέτησή της, καθώς και αίτημα του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Πλην όμως, παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 2 εδ. α της ίδιας διάταξης (του άρθρ. 94 του Ν4055/2012), σύμφωνα με την οποία «μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός(1)δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης». Η διατήρηση της ισχύος της παραγράφου αυτής έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αρχαιότητας της επετηρίδας, ως προς τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, διότι, εάν ανακύψουν κενά, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προβεί σε διορισμούς ή σε προαγωγές και τοποθετήσεις (όπως συμβαίνει στον παρόντα χρόνο, κατά τον οποίον έχουν προκύψει ήδη, λόγω παραιτήσεων στον δεύτερο βαθμό, ένδεκα (11) κενά Δικαστών και δύο (2) Εισαγγελέων καθώς και εξήντα οκτώ (68) κενά Ειρηνοδικών), τότε οι μεν αρχαιότεροι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου Συμβουλίου, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί όπου τοποθετήθηκαν, για ολόκληρο το δικαστικό έτος, χωρίς να είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτησή τους για μετάθεση σε δικαστήριο εγγύτερο προς την οικογενειακή τους εγκατάσταση, ενώ οι νεότεροι στη σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα θα έχουν την προνομιακή μεταχείριση της τοποθέτησής τους στις θέσεις, που θα παραμένουν κενές, λόγω της μη ικανοποίησης της αίτησης των αρχαιοτέρων.
            Η διατήρηση της ισχύος της ρύθμισης αυτής, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο δεσμεύεται να καταλήγεισε άδικη μεταχείριση, δια της παράκαμψης της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα και επιπλέον δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαβίωσης στους Δικαστικούς Λειτουργούς, που υπηρετούν εκτός του τόπου της οικογενειακής τους εγκατάστασης , λόγω της επελθούσας μεγάλης μείωσης των αποδοχών μας.
 
                                                ΖΗΤΟΥΜΕ
Να καταργηθεί άμεσα(με κατάθεση σχετικής τροπολογίας) η παράγρ. 2 εδ. α του αρθ. 50 του Ν1756/1988, ώστε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να δύναται, κατά την κρίση του και κατά τη σειρά αρχαιότητας της επετηρίδας να ικανοποιεί τα αιτήματα περί τοποθετήσεων και μεταθέσεων των Δικαστικών Λειτουργών. 
 
         Η Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θανου – Χριστοφίλου Βασιλική                      Γεώργιος Μανωλίδης
          Αρεοπαγίτης                                                 Πρόεδρος Εφετών

 

Σχόλια