Επιστολή των Δικαστικών Ενώσεων προς τους αρχηγούς των Κομμάτων της Κυβέρνησης για τις αποδοχές των Δικαστών

0

Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μας,  περί καθορισμού ημερομηνίας συνάντησης,  εντός των αμέσως προσεχών ημερών,  θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής,  σχετικά με το θέμα των αποδοχών μας :

α) το Σύνταγμα (αρθρ. 88§2 και 99) επιβάλλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουργών,  ανάλογη με τη φύση του Λειτουργήματός τους και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους.  Προστατεύει,  έτσι, και την ανεξαρτησία του Δικαστή απέναντι σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις.  Δεν νοείται,  επομένως, ταύτιση των Δικαστικών Λειτουργών με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του Δημόσιου Τομέα,  αφού αυτοί είναι  ισότιμοι κατά το Σύνταγμα,  και κατά συνέπεια οι αποδοχές τους μπορούν να συγκρίνονται μόνο με εκείνες των Λειτουργών των άλλων δύο Εξουσιών του Κράτους (Νομοθετικής- Εκτελεστικής).

β) Παρά την ως άνω Συνταγματική προστασία,  οι αποδοχές μας έχουν,  μέχρι σήμερα,  μειωθεί,  σε ποσοστό 40%, χωρίς να συνυπολογίζεται η επ’ αόριστον αναστολή των μισθολογικών προαγωγών (ωριμάνσεων), και χορήγησης του χρονοεπιδόματος, με αποτέλεσμα ο νεοδιοριζόμενος Δικαστικός Λειτουργός να έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1.800 Ευρώ,  οι δε Δικαστικοί Λειτουργοί του πρώτου βαθμού,  οι οποίοι αποτελούν το ήμισυ εκ του συνολικού αριθμού, των 4.000 Δικαστικών Λειτουργών, καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 2.300 Ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι ο Δικαστικός Λειτουργός έχει ως όριο εισαγωγής στη Σχολή Δικαστών το 28ο έτος της ηλικίας του και διορίζεται στο 30ο έτος,  όταν οι πτυχιούχοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα έχουν ήδη προϋπηρεσία 6-8 ετών.  Επιπλέον κωλύεται να υπηρετήσει στον τόπο καταγωγής του, έχοντας έτσι, αυξημένες δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, ενώ, βάσει του Συντάγματος,  δεν επιτρέπεται ( και ορθώς ) να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.  Αντιμετωπίζει βαρύ φόρτο εργασίας και είναι υποχρεωμένος να εργάζεται πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις νυκτερινές ώρες,  καθώς και εορτές και αργίες,  για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις του, επιβαρυνόμενος ο ίδιος με τις δαπάνες διατήρησης οργανωμένου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης,  στην κατοικία του.

Κατά συνέπεια,  οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας,  η οποία καταλήγει σε συνολική περικοπή ποσοστού άνω του 50%, αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους και δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους,  κυρίως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό,  και επιπλέον θα προκαλέσει δυσλειτουργίες στην ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία πέραν του ότι εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και συνιστά το θεμέλιο της προστασίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος,  συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.
Σημειωτέον,  ότι έχουν ήδη προταθεί ισοδύναμα μέτρα,  τα οποία υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο ποσό και εκφράζουμε την απορία μας για την απόρριψή τους.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ούτε την υποβάθμιση των Δικαστικών Λειτουργών,  ούτε και την υποβάθμιση της ποιοτικής απονομής της Δικαιοσύνης,  τα οποία θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.  Αποφασίσθηκε ήδη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων,  για να ληφθεί απόφαση από κοινού για την περαιτέρω στάση μας.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος -Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σχόλια