Εξαίρεση ένταξης Τομέα Ασφάλισης Νομικών στον ΕΟΠΠΥ

0

Την εξαίρεση των Τομέων Υγείας του από την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. αποφάσισε το Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών). Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε λοιπόν την συνέχιση λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταμείου –μεταξύ των οποίων και ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) – σύμφωνα με το ήδη υπάρχον καθεστώς και την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 14 του ν. 4075/2012 που παρέχει την δυνατότητα εξαίρεσης από την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας).

Εξαίρεση ένταξης Τομέα Ασφάλισης Νομικών στον ΕΟΠΠΥ

Σχόλια