Γ. Σούρλας: Αίτημα διαφάνειας στον καταλογισμό και είσπραξη φόρων

0

Πληροφόρηση για τη φορολόγηση συναλλαγών μέσω offshore, ζήτησε ο Γ.Γ Διαφάνειας

Με επιστολή του προς το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας κ. Γ. Σούρλας, ζήτησε να πληροφορηθεί αν, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις για συναλλαγές επιχειρήσεων μέσω offshore εταιρειών, δηλαδή για συναλλαγές που έγιναν με σκοπό τη φοροδιαφυγή μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων με τιμολόγηση όχι από τις χώρες προέλευσης, αλλά μέσω εξωχώριων εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Επίσης, ζήτησε πληροφορίες γιατο αν έχουν εισπραχθεί οι φόροι αυτοί, ή αν έχουν ακυρωθεί κάποιες από αυτές τις πράξεις καταλογισμού φόρων.

Το συγκεκριμένο αίτημα του Γενικού Γραμματέα υπαγόρευσαν διαμαρτυρίες πολιτών  για χαριστικές φορολογικές ρυθμίσεις προς όφελος επιχειρήσεων. Ο κ. Σούρλας τόνισε, ότι πρέπει να τεθεί τέλος στα αμαρτωλό καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών και στην εκμετάλλευση και τον πλουτισμό μέσω offshore εταιρειών, σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
 

Σχόλια