Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά

0

Σας υπενθυμίζουμε ότι την 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14.00 μ.μ. το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά έχει Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι Αρχαιρεσίες θα διαρκέσουν από ώρα 14.00 μ.μ. έως ώρα 19.00 μ.μ.. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αθανασόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
2. Καράντζαλη – Σαββοπούλου Ζωή του Ευαγγέλου
3. Καρκούλια Δανάη του Ιωάννου
4. Λιαπάκης Νικόλαος του Αντωνίου
5. Μάναλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
6. Μερσίνης Μιχαήλ του Γεωργίου
7. Σταμελάκη Αθηνά του Γεωργίου
8. Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Ματθαίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ιωάννου Ηλίας του Δημητρίου
2. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου
3. Σκλαβούνου Παναγιώτα του Χρήστου
4. Φαζός – Φαζάκης Παναγιώτης του Στυλιανού

Σχόλια