Κατάργηση δια νόμου των Δικαστικών Αποφάσεων

0

 

Κατάργηση δια νόμου των Δικαστικών Αποφάσεων
25/04/2013
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
                                                                                                                                      Αθήνα, 25-4-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η παροχή έννομης προστασίας στον πολίτη αναγνωρίζεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ οριστικής και προσωρινής έννομης προστασίας. Περαιτέρω, η κατάργηση, δια νόμου, της ισχύος των δικαστικών αποφάσεων συνιστά αναμφίβολα παραβίαση του Συντάγματος, αφού οδηγεί αφενός μεν σε εξάλειψη των δια της δικαστικής οδού αναγνωρισμένων ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, αφετέρου δε σε αυθαίρετη ανατροπή της συνταγματικά αναγνωρισμένης διάκρισης των εξουσιών και σε βίαιη περιστολή εκ μέρους της Νομοθετικής Λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Δικαστικής Λειτουργίας. Τέλος, με συντομότατη (μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών) τροποποίηση άλλης, συναφούς με το ζήτημα της προστασίας της εργασίας διάταξης (του αρθρ. 64 Ν4139/20-3-13) δημιουργείται ευλόγως η εντύπωση ότι οι προτεινόμενες διατάξεις του νέου σχεδίου Νόμου κάθε άλλο παρά στην προστασία των εργαζομένων αποβλέπουν.
          Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                             Γ. Μανωλίδης
           Αρεοπαγίτης                                          Πρόεδρος Εφετών

 

Σχόλια