Κοινή απόφαση Δικαστικών Ενώσεων επί των σχεδιαζόμενεων νέων περικοπών των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών

0

Οι Δικαστικές Ενώσεις ,μετά το θόρυβο των τελευταίων ημερών,  σχετικά με το θέμα των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και τις φημολογούμενες περαιτέρω μειώσεις , επισημαίνουμε προς τους Πολιτειακούς Παράγοντες και τον Ελληνικό Λαό τα εξής :
α) το Σύνταγμα (αρθρ. 88§2 και 99) επιβάλλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουργών,  ανάλογη με τη φύση του Λειτουργήματός τους και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους.  Προστατεύει,  έτσι, και την ανεξαρτησία του Δικαστή απέναντι σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις.  Δεν νοείται,  επομένως, ταύτιση των Δικαστικών Λειτουργών με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του Δημόσιου Τομέα,  αφού αυτοί είναι  ισότιμοι κατά το Σύνταγμα,  και κατά συνέπεια οι αποδοχές τους μπορούν να συγκρίνονται μόνο με εκείνες των Λειτουργών των άλλων δύο Εξουσιών του Κράτους (Νομοθετικής- Εκτελεστικής),των οποίων κατά πολύ υπολείπονται.
β) Παρά την ως άνω Συνταγματική προστασία,  οι αποδοχές μας έχουν,  μέχρι σήμερα,  μειωθεί,  σε ποσοστό 40%, χωρίς να συνυπολογίζεται η επ’ αόριστον αναστολή των μισθολογικών προαγωγών (ωριμάνσεων), και χορήγησης του χρονοεπιδόματος. Αποτέλεσμα της φημολογούμενης περαιτέρω διακριτικής συμπεριφοράς εις βάρος των Δικαστικών Λειτουργών θα είναι ο νεοδιοριζόμενος Δικαστικός Λειτουργός να έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1450 Ευρώ,  οι δε Δικαστικοί Λειτουργοί του πρώτου βαθμού,  οι οποίοι αποτελούν το ήμισυ εκ του συνολικού αριθμού, των 4.000 Δικαστικών Λειτουργών, καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1.860 Ευρώ, εκ των οποίων συνάγεται σαφώς ότι ο μέσος όρος των ετησίων αποδοχών τους είναι πολύ κατώτερος του ποσού των 65.000 Ευρώ, που ανακριβώς έχει ανακοινωθεί. Πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι ο Δικαστικός Λειτουργός έχει ως όριο εισαγωγής στη Σχολή Δικαστών το 28ο έτος της ηλικίας του και διορίζεται στο 30ο έτος, κωλύεται να υπηρετήσει στον τόπο καταγωγής του, έχοντας έτσι, αυξημένες δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, ενώ, βάσει του Συντάγματος,  δεν επιτρέπεται ( και ορθώς ) να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.  Αντιμετωπίζει βαρύ φόρτο εργασίας και είναι υποχρεωμένος να εργάζεται πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις νυκτερινές ώρες,  καθώς και εορτές και αργίες,  για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις του, επιβαρυνόμενος ο ίδιος με τις δαπάνες διατήρησης οργανωμένου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης,  στην κατοικία του.
  Κατά συνέπεια,  οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας,  η οποία καταλήγει σε συνολική περικοπή ποσοστού άνω του 50%, αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους και δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους,  κυρίως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό,  και επιπλέον θα προκαλέσει δυσλειτουργίες στην ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία πέραν του ότι εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και συνιστά το θεμέλιο της προστασίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος,  συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.
Καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η τυχόν υιοθέτηση περαιτέρω περικοπών στις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών θα επηρεάσει άμεσα την απονομή της Δικαιοσύνης και θα μας υποχρεώσει να επανακαθορίσουμε τη στάση μας ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε Δικαστήριο και Κλάδο. 
Τις ανωτέρω θέσεις μας επαναλαμβάνουμε και σήμερα , δηλώνουμε ότι θα τις υπερασπίσουμε και  για τους λόγους αυτούς πρόκειται να ζητήσουμε τη συνεργασία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη , ο οποίος ήδη πολύ εύστοχα έχει προσδιορίσει τη νομική φύση των αποδοχών μας ως συνταγματικά κατοχυρωμένων, για την διενέργεια διαλόγου με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, προκειμένου οι ανωτέρω πάγιες θέσεις μας να αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις.
Ενόψει των ανωτέρω και προς συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας,
 Αποφασίσαμε:
Α) να επιδιώξουμε : ι) την άμεση συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των δύο Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση , ιι) την άμεση κοινή συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον  Υπουργό Δικαιοσύνης και με τον Υπουργό Οικονομικών .
Β) την διενέργεια Πανελλήνιας Πανδικαστικής Συγκέντρωσης την 5η Σεπτεμβρίου 2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 στον Άρειο Πάγο
Γ) την διενέργεια Πανδικαστικών Συγκεντρώσεων στην Αθήνα , στην Θεσσαλονίκη και στις Εφετειακές έδρες   την πρώτη ημέρα του νέου δικαστικού έτους , 17 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 .
Δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι θα  προστατεύσουμε την συνταγματική νομιμότητα, με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν οι Δικαστικές Ενώσεις πρόσφορο , δεδομένου ότι κανένας δεν πρέπει να λησμονεί ότι η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο άσκησης οικονομικής πολιτικής. 

Σχόλια