Νέα επιστημονική εταιρία για τη Διαμεσολάβηση

0

Μια συλλογική και εμπνευσμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη διάδοση του πνεύματος της Διαμεσολάβησης έλαβε τον Αύγουστο του 2014 νομική υπόσταση με τη σύσταση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» και ακρωνύμιο «ΕΛΠΙΔΙΑ». Ιδρυτικά μέλη και Εταίροι της εταιρείας είναι οι κ.κ. Λία Αθανασίου, Βάσω Αρτινοπούλου, Δήμητρα Γαβριήλ, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αντώνης Καραμπατζός, Αντώνης Καρατζάς, Δανάη Καρκούλια, Χρόνης Κοκκινίδης, Καλλιόπη Μακρίδου, Στέλιος Μανουσάκης, Λίλα Μπακατσέλου, Μαίρη Ορφανού, Βένια Παπαθανασοπούλου, «Ποταμίτης – Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία», Κατερίνα Σαββαϊδου, Βίλυ Σκορδάκη, Χαράλαμπος Ταγαρούλιας, Δήμητρα Τριανταφύλλου, Τατιάνα Τσιρακοπούλου και Ιωάννης Χαμηλοθώρης.
Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Χαμηλοθώρη, Αντιπρόεδρο την κα. Καλλιόπη Μακρίδου, Ταμία τον κ. Αντώνη Καρατζά, και Μέλη τους κ.κ. Βάσω Αρτινοπούλου, Αντώνη Καραμπατζό, Στέλιο Μανουσάκη, Λίλα Μπακατσέλου, Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη, Βένια Παπαθανασοπούλου, Κατερίνα Σαββαϊδου, Βίλυ Σκορδάκη, Δήμητρα Τριανταφύλλου και Χαράλαμπο Ταγαρούλια. Το Δ.Σ. συνεπικουρείται στο έργο του από την Εκτελεστική Γραμματεία, την οποία απαρτίζουν οι κυρίες Δήμητρα Γαβριήλ, Δανάη Καρκούλια και Μαίρη Ορφανού.
Σκοπός της ΕΛΠΙΔΙΑ είναι να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δικαστικό σύστημα και τους πάσης φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τη Διαμεσολάβηση και εν γένει με τη Φιλική Επίλυση Διαφορών, να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τη Διαμεσολάβηση, καθώς και δεσμούς μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται για τη Διαμεσολάβηση και τη Φιλική Επίλυση Διαφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να τους παροτρύνει σε δράσεις με σκοπό την προώθησή τους, να μελετήσει τις επιστημονικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με τη Διαμεσολάβηση και τη Φιλική Επίλυση Διαφορών, έτσι ώστε να αντλήσει συμπεράσματα για την ελληνική πραγματικότητα, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των εν λόγω θεσμών, να αναλαμβάνει και να υλοποιεί ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στις Φιλικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών και να προωθεί το θεσμό της εθελοντικής Διαμεσολάβησης και της Φιλικής Επίλυσης Διαφορών στο πλαίσιο της δωρεάν παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία, σε συνεργασία με Υπουργεία και άλλα θεσμικά όργανα της πολιτείας, κέντρα λήψης αποφάσεων ή πάσης φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Ειδικότερα, προς τον σκοπό της συνένωσης όλων των δυνάμεων και φορέων, που επιδιώκουν την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, η ΕΛΠΙΔΙΑ θα προβαίνει στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, στη διενέργεια πρωτότυπων εκδόσεων, στη συγκέντρωση των θέσεων και απόψεων των μελών της, στην επεξεργασία τους και την προβολή τους, στην ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και των οργάνων της Πολιτείας για το ρόλο και την κοινωνική αποστολή των Διαμεσολαβητών, με διαλέξεις, δημοσιεύματα, συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις, στη συνεργασία με Υπουργεία, Δικαστήρια, συναφείς Εταιρείες, Σωματεία και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με δημόσιους φορείς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις δράσεις της αυτές η ΕΛΠΙΔΙΑ αγκαλιάζει όλα τα μέλη της διαμεσολαβητικής – κι όχι μόνο – κοινότητας στην Ελλάδα, επιζητώντας την ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και πρωτοποριακών προτάσεων είτε με την ιδιότητα του μέλους της ΕΛΠΙΔΙΑ είτε σε πλαίσιο συνεργασίας και συμπόρευσης.
Εμπλεκόμενοι κι ενδιαφερόμενοι ευχόμαστε καλή δύναμη και δημιουργικό έργο, ώστε η Διαμεσολάβηση να γίνει ο κύριος τρόπος επίλυσης των διαφορών στη χώρα μας.
 

Σχόλια