ΝΣΚ: Συμμετοχή σε Συνέδριο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Φωκίωνα Γεωργακόπουλου

0

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) συνδιοργάνωσε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (Ε.Ν.Α.) Συνέδριο με τίτλο «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση» την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011, στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Στο ως άνω Συνέδριο παρέστησαν ως ομιλητές μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας της Ελλάδας και της Γαλλίας, Καθηγητές Πανεπιστημίου, στελέχη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας και της Σχολής Δικαστών της Γαλλίας.
Στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Προς μια νέα επαγγελματική ηθική και μια νέα διοικητική κουλτούρα» συμμετείχε και ανέπτυξε ζητήματα σχετικά με το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Φωκίων Γεωργακόπουλος.