Ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το Σπίτι του Παιδιού

0

Ξεκίνησε σήμερα, 1η Ιουλίου 2019, με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, η διήμερη εκπαίδευση των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στα Αυτοτελή Γραφεία Ανηλίκων Θυμάτων – Σπίτια του Παιδιού. Η εκπαίδευση των δέκα (10) κοινωνικών επιστημόνων (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προετοιμασία των νέων δομών μετά τη θεσμοθέτησή τους, με το ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α’ 91), για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ανήλικων θυμάτων του εγκλήματος. Πρόσφατα, εξάλλου, δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των «Σπιτιών του Παιδιού» και θεσμοθετείται το δομημένο πρωτόκολλο εξέτασης ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος (ΥΑ 7320/2019, ΦΕΚ Β’ 2238).

Όπως είπε ο Υπουργός κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, «η θέσπιση και δημιουργία των δομών ‘Σπίτι του Παιδιού’ στη χώρα μας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση, με επίκεντρο τον ανήλικο, η οποία εκπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού για την προστασία της ανηλικότητας, προάγοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης.»

Στόχος των νέων δομών είναι η διεξαγωγή της κατάθεσης των ανηλίκων θυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε χώρο και πλαίσιο ειδικά διαμορφωμένο.

Τα «Σπίτια του Παιδιού» έχουν οργανωθεί στη χώρα μας κατά το διεθνές πρότυπο των “Child Advocacy Centers”, το οποίο ακολουθούν οι αντίστοιχες δομές που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές και μη χώρες. Τα «Σπίτια του Παιδιού» υπάγονται στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του ΥΔΔΑΔ και θα λειτουργήσουν αρχικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Το χώρο που έχει επιλεγεί στην Αθήνα (Π. Φάληρο) για τη στέγαση του Σπιτιού του Παιδιού επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης  μαζί με τον Γεν. Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτ. Φυτράκη. Ο κ. Υπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο ανήκει το ακίνητο, και ενημερώθηκε για το σχεδιασμό των εργασιών διαμόρφωσης από την ΚΤΥΠ Α.Ε.

Σχόλια