Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ιατροφαρμ. περίθαλψη

0

Μας γνωστοποιήθηκαν από το ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση των δαπανών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής μας.

Λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία δαπανών, θα βρείτε στην Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ > Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών > ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

Σχόλια