Παράταση Αναστολής Λειτουργίας Δικαστηρίων

0

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων για μία (1) ακόμη ημέρα, ήτοι μέχρι και την 2/6/2014.

Επισημαίνεται ότι, της ως άνω παράτασης αναστολής, εξαιρούνται τα Μειτκτά Ορκωτά Δικαστήρια.

Σχόλια