Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. για το διαγωνισμό Μαρτίου 2013

0

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Μαρτίου 2013 παρατείνεται μέχρι 27.3.2013.

Σχόλια