Πρόσκληση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   –                                                          Αθήνα, 31.8.2011

 

Συγκαλείται η Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2011 στην Πάτρα και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Αίθουσα Διαλέξεων 3ος όροφος), Φιλοποίμενος 24, με θέματα:

Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μετά το Ν.3919/2011 και οι φορολογικές τους προεκτάσεις.
Εισηγητής: Ευστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος Αθηνών

Αλλαγές στη φορολογία των δικηγόρων με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.7 του Ν.3943/2011 και 31 Ν.3986/2011
Εισηγητής: Γεώργιος Νάσκαρης, Δικηγόρος Πειραιώς

Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.): Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων λειτουργίας του και λήψη απόφασης.
Εισηγητής: Δημήτρης Κατσαρός, Πρόεδρος Δ.Σ.Λάρισας

Τέταρτη Αναθεώρηση του Μνημονίου και ενδεχόμενες αλλαγές στο επάγγελμα του Δικηγόρου και στις επαγγελματικές τους Ενώσεις. Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Εισηγητές: Ευάγγελος Τσουρούλης, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Αντιπρόεδρος CCBE
Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών

Συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας περί ίδρυσης δικηγορικών εταιριών με τα άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ και την οδηγία 2006/123/ΕΚ
Εισηγητής: Βασίλειος Χριστιανός, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Νομικής Αθηνών.

Π.Δ. για Κώδικα Διαφήμισης
Εισηγητές: Ιωάννης Χαρακτινιώτης, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Χαράλαμπος Δρούζας, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Ηλίας Νικολακάκος, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχόλια