ΣΤΕ: Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης των δικογραφιών των αποφάσεων ετών 2002-2006

0

Εν όψει της μετακίνησης από το Αρχείο του Δικαστηρίου των δικογραφιών των αποφάσεων των ετών 2002-2006, προς εκκαθάριση (άρθρο 63 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΦΕΚ 2323/13.11.2008, τ. Β’, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/27-5-2011 της Ολομέλειας σε Συμβούλιο, ΦΕΚ 1725/2-8-2011, τ. Β’ και άρθρο 64 του Κανονισμού), καλούνται οι διάδικοι να αναλάβουν κάθε σχετικό τους έγγραφο ή να λάβουν αντίγραφα δικογράφων από τις παραπάνω δικογραφίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Σχόλια