Στη δημοσιότητα οι εκθέσεις της GRECO και του ΟΟΣΑ

Με αφορμή την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, δημοσιοποιήθηκαν, στις 18 Δεκεμβρίου 2019, οι ad hoc εκθέσεις των επιτόπιων ελέγχων της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας του ΟΟΣΑ, που αποφασίστηκαν τον περασμένο Ιούλιο, με αφορμή την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η κοινή επιτόπια επίσκεψη των τεχνικών κλιμακίων των δύο οργανισμών πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι τροποποιημένες διατάξεις του νέου ΠΚ και του ΚΠΔ, που τέθηκαν σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2019 από την προηγούμενη κυβέρνηση, επιδρούν στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, κυρίως μέσα από τις αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας των επιτόπιων ελέγχων, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε έναντι των εκπροσώπων των δύο οργανισμών για την επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που η νέα κυβέρνηση εισήγαγε στη Βουλή τις τροποποιήσεις στους Κώδικες και όπως ήταν φυσικό η συζήτηση επεκτάθηκε στο σύνολο των νέων διατάξεων.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης της GRECO, η οποία εξετάστηκε κατά την 84η Ολομέλεια της στο Στρασβούργο στις 2-6 Δεκεμβρίου διατυπώθηκε η ικανοποίηση για την επαναφορά της ενεργητικής δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων σε κακούργημα και τη συμπερίληψη στα άρθρα 159 και 159Α ΠΚ των μελών του Κοινοβουλίου και των Υφυπουργών (δωροδοκία και Δωροληψία Πολιτικών Αξιωματούχων) με τον Ν. 4637/2019.Αντίστοιχα ήταν τα συμπεράσματα της Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας του ΟΟΣΑ που συζητήθηκε στο Παρίσι στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται πως, στην έκθεση της GRECO περιλαμβάνονται 4 συστάσεις που σχετίζονται α) με την κλιμάκωση των ποινών ανάλογα με το ύψος της δωροδοκίας, β) τη δυνατότητα αποχής του Εισαγγελέα από την άσκηση ποινικής δίωξης για πλημμελήματα, που αφορούν ελάσσονος σημασίας υποθέσεις διαφθοράς, γ) την ποινικοποίηση της παθητικής δωροδοκίας αλλοδαπών προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία στο εξωτερικό, και δ) την εφαρμογή του άρθρου περί έμπρακτης μετάνοιας σε υποθέσεις διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των συστάσεων αυτών αλλά και της δέσμευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του νέου ΠΚ και του ΚΠΔ, η Ελλάδα θα υποβάλλει προς τους δυο Οργανισμούς σχετική έκθεση στα τέλη Ιουνίου του 2020.