Στο κτίριο “ΚΕΡΑΝΗΣ” το σύνολο των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά με εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου

0

Οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και λειτουργίας του Δήμου Πειραιά έδωσε ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς αποδεχόμενος σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου.
Πλέον το σύνολο των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά θα μετεστεγαστεί στο κτίριο των παλαιών καπναποθηκών «ΚΕΡΑΝΗΣ» επί της οδού Θηβών, το οποίο ανασκευάστηκε πλήρως το 2002 και έκτοτε παρέμεινε αναξιοποίητο.

Το κτίριο «ΚΕΡΑΝΗΣ» αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 6 ορόφους, συνολικού εμβαδού 29.000 τ.μ. και πληροί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Τη σχετική προκαταρκτική μελέτη για την εγκατάσταση όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά εκπόνησε σε σύντομο χρόνο η «Θέμις Κατασκευαστική» που είναι ο φορέας κατασκευής των κτιριακών υποδομών που εξυπηρετούν το έργο Δικαιοσύνης.

Η μετεγκατάσταση όλων των Δικαστηρίων Πειραιά  σε ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια του Δημοσίου συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση για το Δημόσιο από τα υψηλά ετήσια μισθώματα που κατέβαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις συγκεκριμένες Δικαστικές Υπηρεσίες.

Σήμερα, οι Υπηρεσίες στεγάζονται σε 8 διαφορετικά κτίρια, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό του Κράτους.

Ειδικότερα στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Πειραιά περιλαμβάνονται :
Εφετείο – Εισαγγελία Εφετών, Πρωτοδικείο – Εισαγγελία Πρωτοδικών, Διοικητικό Εφετείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο & Κτηματολόγιο και Ιατροδικαστική Υπηρεσία.