Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας: Εισήγηση του Δ.Σ του Σ.Δ.Υ.Α. στην Υπηρεσιακή Συνέλευση των Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών

0

Εισήγηση του Δ.Σ του Σ.Δ.Υ.Α. στην Υπηρεσιακή Συνέλευση των Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών

Σχετικό αρχείο

Σχόλια