Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση για N 4014 / 2011

0

Σας αποστέλλουμε το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου και της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το Ν.4030/2011.
Το παρόν κείμενο προέκυψε από τη συνεργασία του Συλλόγου μας υπό τον εκπρόσωπο του Προέδρου, κ. Γεώργιο Ρούσκα, Ταμία του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,  με τους εκπροσώπους της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των θεμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν.4014/2011 και ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή του νομικού κόσμου θα συνεχιστεί και στο μέλλον με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την άρση των οποιοδήποτε ασαφειών και αμφισβητήσεων που εμποδίζουν τις συναλλαγές.  
Επίσης σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του Ν. 4030/2011», κοινοποιούμενη στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπογεγραμμένη από τη Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μαρία Καλτσά.