Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση για τον εορτασμό της 1ης Μαΐου 2013

0

Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Μαΐου που έχει ορισθεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορτασθεί ανήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013 σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448/19-4-2013 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΕΑΜΧ-Α3Π).

Από το Σύλλογο

Σχόλια