Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοινωση λειτουργίας ομάδας υποστήριξης Υ.Μ.Σ

0

Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας (help desk) του Συλλόγου μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη σύσταση των εταιρειών με την ιδιότητά μας ως Υ.Μ.Σ. δεν θα λειτουργεί κατά το μήνα Αύγουστο.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 η ομάδα εργασίας θα βρίσκεται πάλι στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.

 

Σχόλια