Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση Ταμείο Νομικών – ΤΑΣ

0

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουν συνταγεί πράξεις κατά τον μήνα Αύγουστο, θα πρέπει να υποβάλλετε αρνητική κατάσταση και στο Ταμείο Νομικών και στο ΤΑΣ, για λόγους μηχανογράφησης.

 

Σχόλια